Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Zasady uczestnictwa w Klubie

Zasady uczestnictwa w Klubie:

1. Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Oleśnie może zostać każdy mieszkaniec Gminy Olesno, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

2. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

3. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:

 • Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Oleśnie,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli senior / seniorka chce w nich uczestniczyć,

4. Dane zawarte w Deklaracji są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości seniora / seniorki okazanego w trakcie przyjmowania Deklaracji.

5. Dokumenty wymienione w ust. 3 przyjmowane są przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz przez pracownika Ośrodka wyznaczonego do koordynacji działań w Klubie w godzinach jego funkcjonowania, o ile Klub dysponuje wolnymi miejscami.
W sytuacji braku miejsc, nie przyjmuje się dokumentów kolejnych osób do chwili zwolnienia się miejsca w Klubie.

6. Uczestnikowi / uczestniczce Klubu Senior+ w Oleśnie wydaje się Informację o przetwarzaniu danych osobowych, 

7. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału seniora / seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

8. Klub nie świadczy usług opiekuńczych i nie świadczy opieki osobom niesamodzielnym. Udział w zajęciach Klubu osoby niesamodzielnej wymaga stałej obecności opiekuna, wskazanego przez tę osobę.

9. Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:

 • poszanowania podmiotowości każdego uczestnika i uczestniczki, poszanowania godności, wolności i intymności uczestników;
 • zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;
 • promowania potencjału i doświadczenia seniorów;
 • motywowania uczestników do samopomocy;
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości seniora / seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

10. Zakończenie uczestnictwa w Klubie następuje w sytuacji:

 • zgłoszenia przez seniora / seniorkę rezygnacji z uczestnictwa w Klubie,
 • nie przestrzegania przez uczestnika / uczestniczkę postanowień niniejszego Regulaminu, w tym także w sytuacji nieuzasadnionej nieobecności na wybranych przez uczestnika/ uczestniczkę zajęciach stałej sekcji lub warsztatów, jeżeli nieobecność ta trwa przez miesiąc; decyzję o zakończeniu uczestnictwa w Klubie z tego powodu podejmuje Kierownik OPS na wniosek kadry merytorycznej Klubu.

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar

Olesno

Oleskie Muzeum

KDR

***