Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Informacja o Przetwarzaniu Danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 -14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie przy ul. Jana Nikodema Jaronia 2, 46-300 Olesno tel. 34 358 32 21. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
1) ustawy o pomocy społecznej; 2) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 4) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 5) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 7) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 8) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 9) ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 10) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 11) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 12) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 13) ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 14) ustawy – Prawo energetyczne; 15) ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 16) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 17) innych właściwych aktów prawnych.  Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, ul. Jana Nikodema Jaronia 2, e-mail  iod@ops.olesno.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa .Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Zegar

Olesno

Oleskie Muzeum

KDR

***