Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Informacja o Przetwarzaniu Danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 -14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie przy ul. Jana Nikodema Jaronia 2, 46-300 Olesno tel. 34 358 32 21. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
1) ustawy o pomocy społecznej; 2) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 4) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 5) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 7) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 8) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 9) ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 10) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 11) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 12) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 13) ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 14) ustawy – Prawo energetyczne; 15) ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 16) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 17) innych właściwych aktów prawnych.  Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie, ul. Jana Nikodema Jaronia 2, e-mail  iod@ops.olesno.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa .Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar

Olesno

Oleskie Muzeum

KDR

***