Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Organizacja

1. Klub Senior+ w Oleśnie funkcjonuje w okresie od września do czerwca w dni robocze w godzinach od 10.00 do 19.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.

2. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu opracowanym przez Radę Seniorów, liderów organizacji pozarządowych oraz koordynatorów zajmujących się podejmowaniem działań na rzecz aktywności lokalnej seniorów z uwzględnieniem wniosków uczestników, opiniowanym przez koordynatora,a zatwierdzanym przez Kierownika OPS.

3. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

  • stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,

  • warsztatów tematycznych,

  • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,

  • innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

4. Przyjmuje się, że w trakcie zajęć związanych z wyjazdem poza miasto, na grupę 50 uczestników przypada co najmniej jeden opiekun wskazany przez Kierownika OPS.

5. Kadrę merytoryczną Klubu stanowi pracownik wyznaczony przez Kierownika OPS.

6. Bieżąca działalność Klubu koordynowana jest przez pracownika z działu Pomocy Społecznej w Oleśnie, zwanego w treści Regulaminu koordynatorem.

7. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie, zwany w treści Regulaminu kierownikiem.

8. Nadzór nad funkcjonowaniem Klubu sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar

Olesno

Oleskie Muzeum

KDR

***